Hopp til innhold
Foto: Tim Gouw / Unsplash.com

Privat konflikthåndtering

Et stort antall konflikter mellom private kunne vært bedre, raskere og billigere løst utenfor domstolene.

 • Nabokrangel (grenser, vegetasjon, støy etc)
 • Arv og skifte
 • Forhold mellom ektefeller og i noen tilfeller barnefordeling
 • Kontraktsforhold mellom private, for eksempel kjøp/salg av biler, båter og andre gjenstander.

Bedre enn rettssak

Mekling.no gjennomførte i 2020 et pilotprosjekt for HELP Forsikring for å teste ut bruken av mekling som alternativ til rettssak. Resultatene var meget oppløftende. Eksempelvis:

 • Kortere behandlingstid. Denne lå i snitt på 27 dager mot tingrettens 168.
 • Pris. Et fastprissystem gjorde at sakene kostet rundt kr. 15.000 pr stykk å håndtere. Advokater for partene var i liten grad involvert.
 • Tilfredshet. Partenes tilfredshet med håndtering og resultat ble målt. Dette ga svært høye score.
 • Selv tvister om mindre beløp kunne håndteres.

Du kan lese mer om dette i denne rapporten om erfaringer fra prosjektet:

Veileder

Det ble i tillegg utarbeidet en veileder for konflikthåndtering mellom private (Word). Denne omfatter en detaljert beskrivelse av:

 • Mål og kvalitetskriterier for meklingen
 • Beskrivelse av meklingsprosessen
 • Maler for saksfremstilling
 • Eksempel på invitasjon til meklingsmøte
 • Eksempel på protokoll fra meklingsmøte
 • Eksempel på oppdragsfullmakt for mekler

Kategorier