Hopp til innhold
Foto: Scott Blake / Unsplash.com

PRIME – Prosjektintegrert mekling

Prosjektintegrert mekling – PRIME – er en metode for forebygging og håndtering av konflikter i store bygg- og anleggsprosjekter.

Hovedpoenget med PRIME er at man allerede før prosjektet starter nedsetter et eget team som skal bistå prosjektet med konflikthåndtering gjennom hele prosjektets levetid.

Teamet består gjerne av en kombinasjon av juridisk og teknisk kompetanse. Teamet møter jevnlig og holdes oppdatert løpende fra prosjektledelsen.

PRIME er forankret i standardavtalene NS 8407 til Standard Norge og i Norsk Teknisk Kontrakt (NTK).

Gode erfaringer

Erfaringene fra bruk av PRIME er svært gode, blant annet har Nye Veier og Bane Nor i stor grad benyttet PRIME. Statens Vegvesen har brukt Konfliktløsningsråd (KLR) som i noen grad minner om PRIME.

Les mer om PRIME

Vi har noen dokumenter med mer informasjon om PRIME tilgjengelig for nedlasting.

PRIME-veileder

Det er utarbeidet en grundig og omfattende veileder til PRIME med praktiske eksempler på bruk av PRIME og avtaler/sjekklister:

Artikkel om PRIME

Professor Knut Kaasen ved Juridisk Fakultet, Universitetet i Oslo er den som i stor grad har utviklet PRIME og også deltatt i praktisk implementering og bruk av PRIME. Her kan du lese en artikkel om beskrivelse av PRIME i boken «På rett grunn»:

Presentasjoner om PRIME

Knut Kaasen har også utarbeidet et foredrag om PRIME:

Førsteamanuensis Herman Bruserud fra Juridisk Fakultet ved Universitetet i Oslo har vært engasjert som medlem av PRIME-team i flere prosjekter, og har også undervist om PRIME. Her kan du laste ned en av hans presentasjoner om PRIME:

Omtale i media

Særlig Nye Veier har brukt PRIME i nesten alle større prosjekter, og resultatet har hittil vært at konflikter har blir løst uten bruk av domstoler. Se artikkel i Bygg.no om Nye Veiers bruk av PRIME.

PRIME-maler

I denne samlingen av verktøy for PRIME har vi dessuten tatt med en del praktiske eksempler i form av maler.

Eksempel på avtale om etablering av PRIME mellom byggherre og entreprenør:

Eksempel på avtale mellom prosjekt og PRIME-teamet om engasjering av teamet og leveranse, krav til konfidensialitet etc.

Kategorier