Hopp til innhold

Mekling for private

Arv og skifte

Fordeling av arv oppleves ofte som en fremmed situasjon. Man havner i en problematikk som er ukjent mot sine kjente og nære. Forhold og nære bånd påvirkes da arv ofte utgjør store verdier. Ved konflikter om arveoppgjør, vil det være naturlig at partene fortsatt har et forhold til hverandre etter et eventuelt oppgjør. Derfor gjelder det å beholde familiefreden. Man bør sørge for at alle arvingene får sagt sitt, og at alle interesser blir hensyntatt i fordelingen. Da er det større sannsynlighet for at saken finner en løsning som alle kan leve med i ettertid.

Familieforhold

Saker om familie, arv og skifte er godt egnet til å bli løst ved mekling. Det er ofte sterke følelser involvert og partene må i de fleste tilfeller forholde seg til hverandre i fremtiden. Selv om det ikke er en betent konflikt vil de fleste ha en sterk interesse av familiære forhold ordnes på en ryddig og rettferdig måte.

Ved samlivsbrudd vil partene ønske en løsning både når det gjelder økonomi og med tanke på barna. Ofte er det en sammenheng med den økonomiske avtalen og hvor barna skal bo mest.Her kan en mekler hjelpe dere med å finne en skreddersydd løsning. Et slikt tilbud gis ikke ved den offentlige meklingen før separasjon

Kjøp, salg og leie

Vi har alle kjøpt noe vi ikke har vært helt fornøyde med. Dersom motparten din ikke er innstilt på å rette opp feilen, kan konflikter oppstå. Samtidig kan selger stå ovenfor problemer dersom kjøper ikke holder avtalen som er inngått.Når slike feil eller mangler oppstår, kan dette oppleves som både frustrerende og urettferdig. Når det gjelder leie, er det stort sett uproblematisk å leie ut en bolig, bil, båt eller en annen gjenstand. Det kan imidlertid oppstå tvil om kontrakter og depositum, eller du kan oppleve at leieforholdet forvitrer over tid. Dersom du har havnet i en slik situasjon, kan bruk av mekler være en god måte å sørge for at partene kommer til enighet.

Bolig og hytte

De fleste av oss som privatpersoner kjøper, selger og eier fast eiendom. Konflikter knyttet til kjøp, salg og uenigheter med håndverkere eller selger er noe de aller fleste har erfart. Mange av disse sakene ender i retten. For å spare penger, tid og beholde kontroll med prosess og resultat er mekling et godt alternativ.

Naboforhold

Forholdet til naboen kan fort surne dersom uenigheter oppstår og vedvarer. Dersom konflikten eskalerer og du tar saken i egne hender, kan det føre til store erstatningskrav. Heldigvis er det slik at de aller fleste av oss ønsker å bevare gode naboforhold. Dersom en konflikt likevel oppstår, kan en mekler tilrettelegge for at man finner en god løsning som alle kan leve med.

Jobb

Konflikter på arbeidsplassen er krevende for alle involverte. Det kan være mellom arbeidskollegaer, eller mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidsrettssaker er godt egnet til å bli løst ved mekling, særlig fordi det er ofte sterke følelser involvert. For den ansatte betyr renommé mye for en fremtidig karriere, mens for bedriften er det viktig å ivareta et godt omdømme. For begge parter kan det være gjensidig utmattende å vente lenge på en rettsak eller voldgiftsbehandling.