Hopp til innhold

Fant 11 eksperter med praksis «PRIME»

Tron Kjølhamar

Over 30 års erfaring fra bygge og anleggsbransjen fra rådgiversiden. Ledet en rekke prosjekter innen industri, næring, undervisning, helse/omsrog, bolig … Les mer

Trond Johansen

Vannkraftutbygging, olje og gass anlegg, bl.a .Melkøya, produksjonsplattformer (Troll). Store veiprosjekter i utlandet og i Norge. Brukes ofte som teknisk … Les mer

Øyvind Andersen

20 års erfaring som anleggsleder, byggeleder, prosjektleder i private og offentlige prosjekter, jernbane og bygg. Generell god kompetanse i kontraktshåndtering. … Les mer

Per-Inge Henriksen

Siv.ing NTNU (institutt for anleggsdrift ). Anleggsleder/prosjektansvarlig for bygging av vannkraftverk. Adm. dir. i Jernbeton AS og i i AS … Les mer

Petter Odlang

NTNU 1969. Entreprenør i 31 år med erfaring fra store kraftverk, industri, kommunalteknikk, fundamentering, totalentrepriser på næring og bolig. Litt … Les mer

Steinar Roald

Arbeidet i en rekke nasjonale og internasjonale byggeprosjekter og har 38 års erfaring fra bygge- og anleggsbransjen som rådgiver for … Les mer

Leif Arne Hafstad

Anleggsleder innen utbygging av næringsareal og boligfelt (infrastruktur). Byggleder og prosjektleder i private og offentlige byggeprosjekter. Veibygging i Oslo og … Les mer

Magne Wraa

Byggingeniør fra Gjørvik og siv.ing. fra NTNU – anleggsdrift og ingeniørgeologi. Arbeiderfaring fra Furuholmen – Selmer 1977-2000 som prosjektleder for … Les mer

Nina Haugland

Sivilingeniør/jordskiftekandidat fra NLH 1995. Senioringeniør i Statens vegvesen, har jobbet som både grunnerverver, prosjekterings-, planleggings- og byggeleder i vegvesenet. Erfaring … Les mer

Jon Sørby

Store og komplekse utbyggings-/investeringsprosjekter (bygg og anlegg, infrastruktur, IKT). Ledet rettsprosesser for Veidekke. Deltatt i PRIME.