Hopp til innhold

Nytt kompetanse­program: Hvordan forebygge og håndtere konflikter

I løpet av høsten har Meklingssenteret i samarbeid med NITO arbeidet med et større kompetanseprogram for de store offentlige byggherrene, entreprenørforeningene, rådgiverne og arkitektene.  Hensikten er å få ned konfliktnivået og forebygge konflikter på en bedre måte.

Det som er  forholdsvis unikt denne gangen er at topplederne tar et personlig engasjement.

Du finner også informasjon om dette på Bygg.no: Vil gjennomføre kompetanseløft for å hindre konflikter

Webinar 22. oktober

Som kick-off arrangeres det et webinar 22. oktober kl 09.00.

Dette vil bli fulgt opp med et webkurs på 3 timer samt et opplegg for workshop i forbindelse med oppstart av prosjekter og et generelt kurs. Vi kommer til å informere om dette også her på mekling.no