Hopp til innhold

Naboforhold

Nabotvister

Forholdet til naboen kan fort surne dersom uenigheter oppstår og vedvarer. Dersom konflikten eskalerer og du tar saken i egne hender, kan det føre til store erstatningskrav. Heldigvis er det slik at de aller fleste av oss ønsker å bevare gode naboforhold. Dersom en konflikt likevel oppstår, kan en mekler tilrettelegge for at man finner en god løsning som alle kan leve med.

Eksempel på når mekling kan anvendes:

 • Trær, hekker og busker
  Felling av trær er en av de vanligste naboklagesakene. Hekker, trær og busker kan skygge for sol og føre til avfall hos naboen.
 • Dyrehold
  Støy fra dyr, dyr som krysser tomtegrenser.
 • Gjerder og bygging
  Alle har en lovbestemt rett til å ha et gjerde mot naboen, men ofte kan det være uenighet om hvem som skal betale. Konflikter knyttet til rettighetene til vei, parseller og utbyggingssaker kan også være godt egnet til mekling.
 • Høy musikk og støy
  Høy og musikk kan ofte føre til vedvarende misnøye.