Hopp til innhold

Kristin Syrstadeng Sørensen

Kristin Syrstadeng Sørensen

Sørensen har jobbet mye med utfordrniger knyttet til fast eiedom, og har særlig kompetanse knyttet til plan- og bygningsrett mellom naboer i forbindelse med utbygging/endirng ved fast eiendom. Som mekler har Sørensen fokus på å legge til rette for ryddige og trygge prosesser som er egnet til å avdekke partrenes behov og handlingsrom, for å komme frem til praktiske og ryddige løsninger som er gjennomførbare.

Kontakt Kristin Syrstadeng Sørensen

Innsendte skjemaer blir ikke lagret. De blir kun sendt direkte på e-post til mottakeren.