Hopp til innhold

Kristin Syrstadeng Sørensen

Kristin Syrstadeng Sørensen

Kristin Syrstadeng Sørensen har arbeidet mye med utfordringer knyttet til fast eiendom, og har særlig kompetanse knyttet til plan- og bygningsrett og tvister mellom naboer i forbindelse med utbygging/endring av fast eiendom.

Som mekler har Sørensen fokus på å legge til rette for ryddige og trygge prosesser som er egnet til å avdekke partenes behov og handlingsrom for å komme frem til praktiske løsninger som er gjennomførbare.

Kontakt Kristin Syrstadeng Sørensen

Innsendte skjemaer blir ikke lagret. De blir kun sendt direkte på e-post til mottakeren.