Hopp til innhold

Harald Lone

Harald Lone

Harald Lone har lang erfaring fra næringslivet og har forhandlet og meglet mange kompliserte avtaler og bidratt til å løse mange kommersielle konflikter. Harald har arbeidet som CEO og CFO for selskaper i shipping/offshore, og eiendomsutvikling. Han har solid internasjonal erfaring og har bodd og jobbet mer enn 20 år i New York, Hong Kong, Singapore, Jakarta, Abu Dhabi, Zurich, og London. Som økonom har Harald en forretningsmessig tilnærming til konfliktløsning med en evne til å sette seg inn i de underliggende kommersielle interessene til partene. Som megler er det viktig å tilrettelegge for at partene identifiser alle mulige løsninger, noe som kan bevare forholdet mellom partene og løse konflikten på en kostnadseffektiv og tidsbesparende måte. En beslutning om å forlike en sak er ofte en forretningsmessig avgjørelse der man hjelper partene kvantifiserer den økonomiske konflikten.

Kontakt Harald Lone

Innsendte skjemaer blir ikke lagret. De blir kun sendt direkte på e-post til mottakeren.