Hopp til innhold

Harald Holm Glad

Harald Holm Glad

Advokat Harald Holm Glad er partner i Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS. Forut for det var han advokat og fagsjef i Gjensidige Forsikring ASA. Harald Holm Glad har forut dette for blant annet arbeidet som politiadvokat i Økokrim, dommerfullmektig samt som advokat og partner i Advokatfirmaet Riisa & Co ANS. Han har omfattende erfaring innen tvisteløsning og har prosedert et stort antall sivile saker for alle rettsinstanser.
Av kompetanseområdet fremheves særskilt forsikrings- og erstatningsrett, fast eiendom, generell kontraktsrett og arbeidsrett. Harald Hom Glad benyttes som sensor i forsikringsrett ved Universitetet i Oslo.

Kontakt Harald Holm Glad

Innsendte skjemaer blir ikke lagret. De blir kun sendt direkte på e-post til mottakeren.