Hopp til innhold

Elisabeth Kokkin Koppe

Elisabeth Kokkin Koppe

Elisabeth Kokkin Koppe driver sin egen rettshjelpspraksis. Hun har en bred kompetanse som utover jus, omfatter økonomi, etikk, adferds økonomi, sosialpsykologi, motivasjon, endring og ledelse, samisk kulturkunnskap, personvern og en særlig fordypning i konfliktmekling som fag. Dette sammen med en lang og variert erfaring fra ulike roller i privat og offentlig sektor gjør henne svært kompetent i meklingsrollen.

Kontakt Elisabeth Kokkin Koppe

Innsendte skjemaer blir ikke lagret. De blir kun sendt direkte på e-post til mottakeren.