Hopp til innhold

Beate Vesterås

Beate Vesterås

Beate Vesterås har lang og bred erfaring fra advokatpraksis og domstolene. Vesterås er opptatt av å finne gode løsninger som fungerer for partene i praksis. Hun har allsidige erfaring innen alle typer tvisteløsninger og prosederer jevnlig for domstolene. Vesterås er også medlem av det eksterne meklingsutvalget for Borgarting lagmannsrett, Oslo tingrett, Oslo byfogdembete samt tingrettene Follo, Moss, Sarpsborg, Halden, Fredrikstad, Heggen- og Frøland, Øvre- og Nedre Romerike, Asker og Bærum, Drammen, Hallingdal, Ringerike og Kongsberg og Eiker. Vesterås har kompetanse innen en rekke rettsområder, men har de siste årene særlig arbeidet med rådgiver- og profesjonsansvar, entrepriserett, erstatning- og kontraktsrett, forsikringsrett, arbeidsrett og fast eiendomsrettsforhold

Kontakt Beate Vesterås

Innsendte skjemaer blir ikke lagret. De blir kun sendt direkte på e-post til mottakeren.