Hopp til innhold

Anne-Gry Rønning-Aaby

Anne-Gry Rønning-Aaby

Anne-Gry Rønning-Aaby er advokat i Fagforbundet, som er del av LO. Hun har arbeidet både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden med individuell og kollektiv arbeidsrett, erstatning/yrkesskadeerstatning og trygd/pensjon. Hennes bakgrunn er fra Justisdepartementet, Arbeidsdepartementet, Regjeringsadvokaten, YS-Stat (Statsansattes Landsforening), Akademikerne (Legeforeningen), og Unio (Presteforeningen).

Kontakt Anne-Gry Rønning-Aaby

Innsendte skjemaer blir ikke lagret. De blir kun sendt direkte på e-post til mottakeren.