Hopp til innhold

Anders Westeng

Anders Westeng

Westeng er advokat og partner i Advokatfirmaet Furuholmen Dietrichson AS. Han har praktisert som advokat siden 2004.

Westeng har bred erfaring fra tvisteløsning og domstolsbehandling av en rekke enkeltsaker både innenfor de sivilrettslige saksfelt og innenfor strafferetten. Han har spesiell kompetanse og erfaring fra arbeid med komplekse og sammensatte sakstyper, herunder saker med stor avstand og høyt konfliktnivå mellom partene.

Westeng ble sertifisert advokatmekler i 2018. Han påtar seg meklingsoppdrag innenfor fagfeltene familie- og barnerett, arbeidsrett, fast eiendom, kontraktsrett, nabotvister og generell konfliktløsning.

Kontakt Anders Westeng

Innsendte skjemaer blir ikke lagret. De blir kun sendt direkte på e-post til mottakeren.