Hopp til innhold

Fant 3 eksperter med kompetanse «Vibrasjoner»

Svenn Erik Skjemstad

Ansatt i Sweco siden 2016.Bred erfaring innenfor akustikkfaget, prosjekterende og disiplinleder, flere større prosjekter. Ulike bygg, kjøpesenter, fabrikklokaler, helsesenter og … Les mer

Kjell Olav Aalmo

Lang og bred erfaring innen støy fra industri. Havn, veitrafikk, fly og skytebane. Bygg- og anleggsstøy inkludert støymåling, vibrasjonsmålinger og … Les mer

Bernt Heggøy

Senioringeniør i akustikk og bygningsfysikk med praksis fra 1980. Erfaring fra et stort antall prosjekter innenfor bygg-, industri- og plansektoren … Les mer