Hopp til innhold

Fant 10 eksperter med kompetanse «Tunnel»

Henning Hamnes

Erfaring med kalkulasjon, prosjektledelse, og gjennomføring innen: Anleggsteknikk; veg, masseforflytning, bro, jernbane 420 kV kraftlinjer, kraftverk, tunnelarbeider inkl. innredningsarbeider. Bygg; … Les mer

Sverre Sundfær

Daglig leder i Structor Oslo AS. 16 års erfaring fra entreprenørbransjen, Proskjektleder i Statens vegvesen i større vegprosjektutbygginger i 12 … Les mer

Thor Skjeggedal

Erfaring fra over 25 år i anleggsbransjen som anleggsleder, prosjektleder og divisjonsleder i Veidekke-systemet. Siden 1998 selvstendig rådgiver i forbindelse … Les mer

Petter Brandtzæg

Arbeidserfaring fra Egg- Henriksen 1996-1997, SRG/AF Gruppen 1997-2010, Lemminkäinen Anlegg 2010-2015 og Hæhre Entreprenør med tunnelprosjekter og med komplekse samferdselsprosjekter. … Les mer

Pål Drevland Jakobsen

Førsteamanuensis NTNU. Seksjonsleder Ingeniørgeologi, Multiconsult (f.o.m januar 2020). Erfaring som sakkyndig i tingrett og lagmannsrett om saker innen sprengning, grunnforhold, … Les mer

Ruth Gunlaug Haug

Siving. Lang bransjeerfaring med tunnel som spesialfelt, hatt ulike stillinger i Statens Vegvesen, LNS, Rambøll og Nye Veier hvor hun … Les mer

Leif Arne Hafstad

Anleggsleder innen utbygging av næringsareal og boligfelt (infrastruktur). Byggleder og prosjektleder i private og offentlige samferdselsprosjekter, Statens vegvesen, Stortinget og … Les mer

Magne Wraa

Byggingeniør fra Gjørvik og siv.ing. fra NTNU – anleggsdrift og ingeniørgeologi. Arbeiderfaring fra Furuholmen – Selmer 1977-2000 som prosjektleder for … Les mer

Mari Barstad

Prosjektleder for flere prosjekter i Statens vegvesen, bla Ring3 Ulven-Sinsen og E16 Sandvika- Skaret(frem til 2014), Rehabilitering av tekniske anlegg … Les mer

Bent Aagaard

Ingeniørgeolog under bygging av Aurlandsanleggene i 1977-1980, rådgivende ingeniør hos A/S Geoteam, Trondheim 1980-1992, avdelingsleder fra 1985, spesialrådgiver for myndighetene … Les mer