Hopp til innhold

Fant 22 eksperter med kompetanse «Kontrakter»

Henning Hamnes

Erfaring med kalkulasjon, prosjektledelse, og gjennomføring innen: Anleggsteknikk; veg, masseforflytning, bro, jernbane 420 kV kraftlinjer, kraftverk, tunnelarbeider inkl. innredningsarbeider. Bygg; … Les mer

Øyvind Mork

Prosjektdirektør i Asplan Viak. Ansvar for kontrakter, konflikthåndtering og organisering av store prosjekter. Administrerende direktør for Asplan Viak i 13 … Les mer

Øyvind Andersen

20 års erfaring som anleggsleder, byggeleder, prosjektleder i private og offentlige prosjekter, jernbane og bygg. Generell god kompetanse i kontraktshåndtering. … Les mer

Øystein Islann

Utarbeider kontraktsunderlag, konkurransegrunnlag, lede arbeid med anskaffelsesprosesser. Erfaring med samspillskontrakter. Erfaring med prosjektledelse og prosjekter innen elektro og VVS. Erfaring … Les mer

Tore Ljunggren

Planlegging, prosjektering og bygging av veger og bruer, også erfaring fra bygging av forretningsbygg, terminalbygg m.m. Prosjektgranskning og prosjektevaluering, prosessleder … Les mer

Torbjørn Herre

Sivilingeniør bygg NTNU. 20 års arbeidserfaring i prosjektledelse fra store prosjekter innen kraftutbygging, industribygging, infrastruktur og olje/gass prosjekter samt daglig … Les mer

Terje Ilje

Prosjektdirektør og fagekspert i prosjektadministrasjon. Erfaring som rådgivende ingeniør i byggeteknikk. Bred erfaring som voldgiftsdommer, skjønnsmann og fagkyndig meddommer i … Les mer

Roger Morsund

Divisjonsleder for Project Management i Rambøll. Tidligere direktør for prosjektavdelingen i AFK Eiendom (Akershus fylkeskommune) og tidligere omfattende erfaring fra … Les mer

Steinar Roald

Arbeidet i en rekke nasjonale og internasjonale byggeprosjekter og har 38 års erfaring fra bygge- og anleggsbransjen som rådgiver for … Les mer

Stein Fyksen

Jordskiftekandidat fra NMBU (jus, økonomi og teknikk). Prosjektdirektør i Statens vegvesen, Region øst fra 2003 til 2012. Konfliktløsning, og prosesser … Les mer