Hopp til innhold

Fant 3 eksperter med kompetanse «Konstruksjonsteknikk»

Terje Ilje

Prosjektdirektør og fagekspert i prosjektadministrasjon. Erfaring som rådgivende ingeniør i byggeteknikk. Bred erfaring som voldgiftsdommer, skjønnsmann og fagkyndig meddommer i … Les mer

Tron Kjølhamar

Over 30 års erfaring fra bygge og anleggsbransjen fra rådgiversiden. Ledet en rekke prosjekter innen industri, næring, undervisning, helse/omsrog, bolig … Les mer

Aksel Skaar Skogvang

12 års erfaring som byggeteknisk rådgiver. Bred kompetanse med hovedvekt på bæresystemer i stål og betong, fundamentering med vanntette konstruksjoner … Les mer