Hopp til innhold

Jobb

Konflikter på arbeidsplassen er krevende for alle involverte. Det kan være mellom arbeidskollegaer, eller mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidsrettssaker er godt egnet til å bli løst ved mekling, særlig fordi det er ofte sterke følelser involvert. For den ansatte betyr renommé mye for en fremtidig karriere, mens for bedriften er det viktig å ivareta et godt omdømme. For begge parter kan det være gjensidig utmattende å vente lenge på en rettsak eller voldgiftsbehandling.

De fleste som er involvert i en arbeidskonflikt ønsker å få løst saken utenom rettssystemet. Veien frem til en løsning kan gå igjennom rettsmekling (som tilbys av domstolene), eller igjennom et forlik som forhandles frem før en rettsak. Dette kan imidlertid være en lang og krevende prosess, både kostnadsmessig og følelsesmessig. En mekler kan bistå med å finne løsninger som begge parter kan leve med.

Det aller fleste tvister i arbeidslivet kommer imidlertid ikke så langt som til en rettslig prosess. Partene i slike tvister vil ofte ha en felles interesse i å nå en rask avklaring som er mindre kostnadskrevende. Både ved rettslige og utenrettslige arbeidstvister, vil det være hensiktsmessig å finne en rask løsning før konflikten eskalerer. Her kan mekling med en sertifisert mekler være et godt alternativ.

Eksempler på når mekling kan anvendes:

 • Samarbeidsproblemer
  Det kan oppstå samarbeidsproblemer mellom leder og underordnet, mellom kollegaer, eller det kan også oppstå beskyldninger om trakassering.
 • Diverse rettigheter
  Det kan oppstå spørsmål om krav på bonus, feriepenger, pensjonsrettigheter eller andre «rene» økonomiske krav.
 • Varslingssaker
  Slike saker innebærer ofte elementer av underliggende konflikter hvor mekling er godt egnet til å løse tvister i etterkant av varslingen.
 • Langvarig sykdomsfravær og oppfølging
  Ved langvarig sykdomsfravær, eller der formelle løp med oppfølging er gjennomført, kan konflikter oppstå. Det kan være usikkerhet knyttet til hvor vidt den ansatte kan komme tilbake til arbeid, og hva vedkommende eventuelt kan gjøre. Det kan også oppstå uenighet om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt
 • Stillingsendringer/omplasseringer
  Det kan oppstå uenighet om stillingsendringer/omplassering og hvor vidt arbeidsgiver har gått ut over sin styringsrett.