Hopp til innhold

Fant 44 meklere med fagområde «Fast eiendom»

Nils Mikkelsen Utsi

Utsi har arbeidet i mange år som reindriftsutøver, leder for flere reinbeitedistrikt og hatt egen siidaandel frem til 4.august 2021. Utsi har … Les mer

Sumiyyah Mahmood Kapur

Kapur har Master i Rettsvitenskap fra Det juridiske faktultet i Oslo, og fikk advokatbevillingen i 2017. Kapur har tidligere jobbet … Les mer

Stein Erikstad

Erfaring som forretningsadvokat og mer enn 20 år som partner i Advokatfirmaet PWC og Simonsen Vogt Wiig. Han har bistått … Les mer

Trine Klausen Aunan

Egen advokatpraksis, i Hassum & Aunan Advokatfirma. Hovedsakelig tvisteløsning og rådgivning innenfor fast eiendom. De senere årene også arbeidet en … Les mer

Siw Linderud

Siw Linderud har mangeårig erfaring fra Juridisk kontor i Norsk Hydro, hvor hun arbeidet for Utbyggingsdivisjonen og bisto Norsk Hydro … Les mer

Kristin Syrstadeng Sørensen

Kristin Syrstadeng Sørensen har arbeidet mye med utfordringer knyttet til fast eiendom, og har særlig kompetanse knyttet til plan- og … Les mer

Rønnaug Ringstad

Advokat Rønnaug Ringstad har særlig kompetanse og betydelig erfaring i å finne gode løsninger i saker som gjelder profesjonsansvar for … Les mer

Randi Birgitte Bull

Bull har erfaring innen en rekke sivilrettslige felt, herunder særlig arv/skifte, generasjonsskifte, fast eiendoms rettsforhold og arbeidsrett samt kontraktsrett. Hun … Les mer

Roy Gunnar Johansen

Johansen er tilknyttet Bjerkan Stav Advokatfirma i Trondheim og har praktisert som advokat siden 2004. Han har flere års erfaring … Les mer

Rune Nesseth

Nesseth har en bred advokatfaglig bakgrunn. Han har flere års erfaring både i departement og advokatfirma, før han gikk over … Les mer