Hopp til innhold

Fant 15 meklere med fagområde «Familie og barn»

Anne Sofie Nordby

Anne Sofie Nordby har allsidig erfaring og driver egen advokatvirksomhet. Hun arbeider ofte med mennesker i krevende situasjoner som trenger … Les mer

Leif Strøm

Strøm har allsidig erfaring fra yrkeslivet som sjåfør/lagerarbeider og ufaglært helse- og miljøarbeider, før han i voksen alder tok embetseksamen i jus i … Les mer

Nils Mikkelsen Utsi

Utsi har arbeidet i mange år som reindriftsutøver, leder for flere reinbeitedistrikt og hatt egen siidaandel frem til 4.august 2021. Utsi har … Les mer

Ingeborg Tveit

Tveit er arbeidsrettsadvokat i Stiegler Advokatfirma i Bergen, og tar mekleroppdrag primært i tvister om oppsigelse og avskjed, samt egnede … Les mer

Sumiyyah Mahmood Kapur

Kapur har Master i Rettsvitenskap fra Det juridiske faktultet i Oslo, og fikk advokatbevillingen i 2017. Kapur har tidligere jobbet … Les mer

Sol Elden

Jobber i Elden Advokatfirma AS som ansatt advokat siden 2011. Forut for dette jobbet i annet advokatfirma siden  uteksaminering fra … Les mer

Camilla Brandt

Som oppnevnt mekler ved Konfliktrådet har Brandt 15 års erfaring med mekling av et bredt spekter av sakstyper. Til daglig … Les mer

Merete Akerø

Akerø har solid erfaring innenfor fagområdet arbeidsrett og har blant annet deltatt i et betydelig antall arbeidsrettsmeklinger og i enda … Les mer

Stig Ketil Lunde

Lunde arbeider særlig med generell forretningsjus og formuesrettslige forhold. Han bistår klienter innen ulike bransjer, så som fast eiendom (typisk … Les mer

Sverre Blandhol

Blandhol er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo der han leder Forskergruppen i tvisteløsning og Forum for tvisteløsning. … Les mer