Hopp til innhold

Vegard Ervik Olsen

Vegard Ervik Olsen

Jobbet som brannteknisk rådgiver siden 2008. Er faglig leder for fagområdet i Multicousult. Erfaring med prosjektering av flere typer bygninger. Har også vært involvert i samferdselsprosjekter. Inngående kunnskap om dokumentasjon av brannsikkernet, erfaring med eksisternde og eldre byggverk. Vært sakkyndig i flere rettsaker. Foreleser i ulike fagfora, og sensor ved NTNU og HVL RIF-godkjent rådgiver

Hovedområde
Praksis

Kontakt Vegard Ervik Olsen

Innsendte skjemaer blir ikke lagret. De blir kun sendt direkte på e-post til mottakeren.