Hopp til innhold

Tor Arne Thorsen

Tor Arne Thorsen

T.A. Thorsen Konsulenttjeneste AS. Tidligere Statens vegvesen i 45 år. Kontrollingeniør, før byggeledelse, senere prosjektleder for større utbyggingsprosjekter. Styring av hele prosessen fra konkurransegrunnlag til ferdigstillelse. Kontraktsarbeid. Mange store og små brukonstruksjoner. Fergekaier. Fundamentering i sjø med vanlig undervannsstøp og med senkekasser på dypt vann. I tillegg vei, sjøfyllinger, rasteplasser, tuneller.gang- og sykkelvei.

Hovedområde
Praksis

Kontakt Tor Arne Thorsen

Innsendte skjemaer blir ikke lagret. De blir kun sendt direkte på e-post til mottakeren.