Hopp til innhold

Terje Ilje

Terje Ilje

Prosjektdirektør og fagekspert i prosjektadministrasjon. Erfaring som rådgivende ingeniør i byggeteknikk. Bred erfaring som voldgiftsdommer, skjønnsmann og fagkyndig meddommer i tingretten og lagmannsretten, og fra rettsmekling i tingretten.

Hovedområde
Praksis

Kontakt Terje Ilje

Innsendte skjemaer blir ikke lagret. De blir kun sendt direkte på e-post til mottakeren.