Hopp til innhold

Svenn Erik Skjemstad

Svenn Erik Skjemstad

Ansatt i Sweco siden 2016.Bred erfaring innenfor akustikkfaget, prosjekterende og disiplinleder, flere større prosjekter. Ulike bygg, kjøpesenter, fabrikklokaler, helsesenter og skoler med høye krav til akustikk og lydforhold. bygningsakustikk, romakustikk, vurdering av vibrasjons-/rystelsesforhold og lydmålinger. Støyvurderinger i vegprosjekter. 3D-modellering og simulering av lydutbredelse i støymodeller, hvor typiske støykilder er vegtrafikk, jernbane og anleggsstøy (spunt, pigging, saging etc). Prosjektering av fasadetiltak mot støy, beregning og prosjektering av støyskjermer langs vei/bane og lokale støyskjermer. vibrasjoner innendørs og utendørs.

Hovedområde

Kontakt Svenn Erik Skjemstad

Innsendte skjemaer blir ikke lagret. De blir kun sendt direkte på e-post til mottakeren.