Hopp til innhold

Sjur Krogstie

Sjur Krogstie

35 års erfaring som anleggsleder, byggeleder, prosjektleder i preivate og offentlige samferdselsprosjekter. Generell god kompetanse i kontraktshåndtering. Deltatt i rettsaker som vitne og som partsrepresentant Sittet 3 år i retssaksforberelser med advokatfirma i stor entreprisesak, senere mekling mellom partene.

Hovedområde
Praksis

Kontakt Sjur Krogstie

Innsendte skjemaer blir ikke lagret. De blir kun sendt direkte på e-post til mottakeren.