Hopp til innhold

Magne Wraa

Magne Wraa

Byggingeniør fra Gjørvik og siv.ing. fra NTNU – anleggsdrift og ingeniørgeologi. Arbeiderfaring fra Furuholmen – Selmer 1977-2000 som prosjektleder for kraftverk, dammer, komplette kraftverk, jernbane. Kalkulasjon og gjennomføringsansvar. Erfarings fra utenlandsprosjekter. Fra 2000 til i dag i Skagerak Kraft AS som byggsjef og vassdragsteknisk ansvarlig. Forretningsansvar som eier. Prosjekterings- og oppfølgingsansvar for bygging/opprustning, fornying ombygging av rkaftverk, tunneller og dammer.

Hovedområde
Kompetanser

Kontakt Magne Wraa

Innsendte skjemaer blir ikke lagret. De blir kun sendt direkte på e-post til mottakeren.