Hopp til innhold

Leif Arne Hafstad

Leif Arne Hafstad

Anleggsleder innen utbygging av næringsareal og boligfelt (infrastruktur). Byggleder og prosjektleder i private og offentlige byggeprosjekter. Veibygging i Oslo og Trondheim med høy ÅDT. Møllenbergprosjektet i Trondheim. Betongtunneler for 2- og 4-felts veier. Speisalbruer (sving og klaffebruer). Jernbaneprosjekt Venjar – Langset. Kompetanse i kontraktsåndtering (NS kontrakter). Byggeplan som fagrådgiver. Reguleringsplan som fagrådgiver.

Hovedområde
Praksis

Kontakt Leif Arne Hafstad

Innsendte skjemaer blir ikke lagret. De blir kun sendt direkte på e-post til mottakeren.