Hopp til innhold

Johan Arnt Vatnan

Johan Arnt Vatnan

Sivilingeniør med tilleggsutdannelse i økonomi og prosjektledelse. Ledererfaring fra store prosjekter og virksomheter. Erfaring fra rådgivervirksomhet, entreprenør, industri og byggherrer.
Store og komplekse utbyggings-/investeringsprosjekter (bygg og anlegg, infrastruktur, IKT). Prosjekt- og gjennomføringsstrategier, entreprisemodeller
Risikoledelse.Tverrfaglige problemstillinger innen bygnings- og anleggsfagene. Lean construction/trimmet bygging, ivaretakelse av HMS, samfunnsansvar, digitalisering og innføring av nye gjennomføringsmodeller ( IPL) og kontraktsmodeller.

Hovedområder

Kontakt Johan Arnt Vatnan

Innsendte skjemaer blir ikke lagret. De blir kun sendt direkte på e-post til mottakeren.