Hopp til innhold

Bjørn Dammen

Bjørn Dammen

10 års ansettelse hos offentlig byggherre som prosjektleder og byggeleder. 15 års ansettelse i forskjellige store entreprenørfirmaer, hovedsakelig som prosjektleder og prosjektansvarlig for store prosjekter. 20 år i konsulentfirmaer som partner med utleie som prosjektleder og kontraktsrådgiver for entreprenører og byggherrer. Mer enn 20 opptredener i tingrett og lagmannsrett som partsrepresentant, fagkyndig meddommer og sakkyndig vitne. Engasjert av Sporveien som kontraktsrådgiver.

Hovedområde
Kompetanse

Kontakt Bjørn Dammen

Innsendte skjemaer blir ikke lagret. De blir kun sendt direkte på e-post til mottakeren.