Hopp til innhold

Anders Beitnes

Anders Beitnes

Erfaring med ingeniørgeologi, prosjektledelse, anleggsteknikk, veg og jernbane. Arbeidserfaring fra blant annet Gardermobanen AS, SINTEF Bygg og miljø og PTL/Faveo/WSP. Omfattende erfaring fra ulike oppmannsordninger og utvalg for kontrakter for blant annet Statens vegvesen og Nye Veier. Betydelig erfaring som fagkyndig meddommer.

Hovedområde
Kompetanse

Kontakt Anders Beitnes

Innsendte skjemaer blir ikke lagret. De blir kun sendt direkte på e-post til mottakeren.