Hopp til innhold

Statsbygg

Statsbygg skal tilby gode og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter gjennom å kartlegge og utrede behov, planlegge og gjennomføre byggeprosjekter og ved å forvalte bygg som eies av staten.