Hopp til innhold

Nye Veier AS

Nye Veier AS planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder trafikksikre hovedveier som reduserer reisetid, knytter sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner og sørger for færre drepte og hardt skadde i trafikken.