Hopp til innhold

Arkiv

Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard.

Advokatforeningen

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge.

Arkitektbedriftene

Arkitektbedriftene i Norge er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter.

EBA

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon … Les mer

Nelfo

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene.

Bane NOR

Bane NOR tilbyr togselskapene et sikkert og effektivt transportsystem. Vi planlegger, bygger ut og vedlikeholder jernbanen, stasjonene og terminalene.

Nye Veier AS

Nye Veier AS planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder trafikksikre hovedveier som reduserer reisetid, knytter sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner og sørger … Les mer

Statsbygg

Statsbygg skal tilby gode og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter gjennom å kartlegge og utrede behov, planlegge og gjennomføre byggeprosjekter … Les mer

Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge.

Maskin­entreprenørenes Forbund

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiver­organisasjon som representerer litt over 2300 små, mellomstore og store bedrifter.