Hopp til innhold

Bedre konflikthåndtering

Bruk av mekling og ekspert for å løse konflikter.

En bedre måte å løse konflikter på

Ved å løse konflikter utenfor rettssystemet sparer du tid og penger. Våre sertifiserte meklere og tekniske eksperter har god trening i å håndtere konflikter, har unik fagkompetanse og spesialopplæring for å bli gode konfliktløsere.

Mekling.no er Advokatforeningens meklingssenter som i samarbeid med store private og statlige virksomheter,  Standard Norge og norske universiteter arbeider for å utvikle og fremme bedre konflikthåndtering.  Dette betyr enklere, billigere og raskere konflikthåndtering.

Mekling.no:

  • Omfatter de fleste rettsområder og dekker hele landet
  • Spesialistmiljø med over 200 sertifiserte og godkjente meklere/eksperter som kan ditt område
  • Prosesser som er tilpasset ditt behov og økonomi. 

Vil du vite mer om oss?  Trenger du hjelp til å løse en konflikt?  

E-post: morten.tveten@mekling.no
Telefon: 906 07 153

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard.

Advokatforeningen logo

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge.

Arkitektbedriftene i Norge er bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen for kontorer med praktiserende arkitekter, landskaps- og interiørarkitekter.

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene.

Bane NOR tilbyr togselskapene et sikkert og effektivt transportsystem. Vi planlegger, bygger ut og vedlikeholder jernbanen, stasjonene og terminalene.

Nye Veier AS planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder trafikksikre hovedveier som reduserer reisetid, knytter sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner og sørger for færre drepte og hardt skadde i trafikken.

Statsbygg skal tilby gode og funksjonelle lokaler til statlige virksomheter gjennom å kartlegge og utrede behov, planlegge og gjennomføre byggeprosjekter og ved å forvalte bygg som eies av staten.

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge.

Maskinentreprenørenes Forbund logo

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiver­organisasjon som representerer litt over 2300 små, mellomstore og store bedrifter.

Rådgivende Ingeniørers Forening logo

RIF er en uavhengig bransjeforening for de rådgivende ingeniørfirmaene. Medlemmene utgjør mer enn 80 prosent av den norske rådgiverbransjen.